Categorieën
Blog

Minimalisme

Categorieën
Blog

De voordelen van een groen schoolplein voor kinderen

Met een groeiend aantal basisscholen over de hele wereld die hun schoolpleinen vergroenen, ontstaan er talloze kansen om buiten in mini-natuurgebieden zo direct op het schoolterrein schoollessen te realiseren.

Wat is een groen schoolplein?

Een groen schoolplein is een verrijkende buitenomgeving die de lokale ecologische systemen versterkt, praktische leermiddelen aanbiedt en een breed scala aan speelmogelijkheden plus sociale kansen bevordert, en tegelijkertijd evenzo de gezondheid en het welzijn van het kind verbetert.

Zo’n vernieuwd schoolplein ziet eruit en voelt alsook als een soort park aan en is vaak nadat de school al gesloten is toch nog open voor een bezoek van de lokale gemeenschap.

Een groen schoolplein is verder een multifunctioneel schoolterrein alwaar leerlingen, leerkrachten, ouders en andere gemeenschapsleden kunnen spelen, leren, ontdekken en groeien.

Een verrijking voor kinderen

Buiten leren in natuurlijke gebieden kan een bijzondere verrijking voor kinderen zijn, waarin zij buiten de grenzen van hun klaslokaal alsnog veel meer kunnen leren, en biedt zo het potentieel om de onderwijspraktijk van basisscholen direct en indirect te versterken.

Met een groeiend aantal van basisscholen die op dit ogenblik hun schoolpleinen tot groene schoolpleinen met natuurlijke kenmerken herontwerpen, ontstaan er buitengewone kansen om zo gemakkelijker allerhande leeractiviteiten buiten in de natuur op het eigen terrein van de school te realiseren.

Talloze unieke leerervaringen

Een groen schoolplein biedt kinderen tal van mogelijkheden voor zowel informele als formele leerervaringen. Tijdens het spelen op een groen schoolplein worden kinderen bijvoorbeeld met hun hele lichaam uitgenodigd om allerlei natuurlijke elementen te hanteren, aan te raken, te ruiken, te verkennen en eventueel aan te passen. De zogenaamde groene spelen gymles is natuurlijk ook perfect geschikt om op een groen schoolplein te spelen.

Al deze door kinderen geïnitieerde leerervaringen kunnen een behoorlijk belangrijke bijdrage leveren aan de cognitieve, emotionele, fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen.

Groene schoolpleinen kunnen daarnaast als een soort outdoor klas gebruikt worden voor het geven van reguliere lessen op het gebied van biologie, toneel, milieueducatie, of wat dan ook meer.

Diverse realisaties van een groen schoolplein

Ondanks het grote potentieel van groene schoolpleinen als een unieke outdoor leeromgeving, wordt het leren in de buitenlucht in de meeste onderwijspraktijken niet gerealiseerd. Groene schoolpleinen kunnen zich echter op vele manieren manifesteren, waaronder tuinen, speel- of zitgedeeltes in de natuur, klaslokalen buiten en het planten van bomen.

Veel van dit soort groene schoolplein elementen vereisen mogelijk het verwijderen van asfalt op een schoolplein, een reconstructie en/of installatie van buitenelementen op het schoolterrein. Het creëren van een groen schoolplein element kan echter ook zo eenvoudig zijn als het identificeren van een buitenruimte die momenteel leeg is en daar het plan toe te passen om deze ruimte te beplanten en vervolgens te onderhouden.

Wat er ook besloten wordt om als een groen schoolplein te fungeren, deze ruimte zal in de jaren erna aanzienlijk ten goede komen aan alle betrokken kinderen, de gemeenschap en het milieu!

Categorieën
Blog

Wat is mindfulness based cognitive therapie?

Mindfulness versus controle
Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten werken meestal contraproductief. Dit is bij veel psychische problemen het geval. Vooral bij meer chronische klachten (kwestbaarheid voor depressie) en bij stoornissen waarbij controle willen houden (GAS, OCS, PTSS) een groot deel van het probleem vormt.

Twee componenten van mindfulness
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddelijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Mindfulness leren
Mindfulness, zoals hierboven gedefinieerd, kan worden aangeleerd. Traditioneel worden hiervoor een aantal technieken gebruikt die ontleend zijn aan inzichtmeditatie-oefeningen. De meest gebruikte methoden zijn de bodyscan-meditatie, meditatie gericht op de ademhaling, keuzevrije meditatie en dagelijkse activiteiten met aandacht uitvoeren. Centraal in deze oefeningen staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen en loslaten.

Verrijking van de cognitieve gedragstherapie
MBCT is een zinvolle toevoeging aan het repertoire van de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen. Het is immers een bekend gegeven dat ondanks deskundige behandeling een grote groep patiënten niet volledig geneest, klachten behoudt, of een grote kans op terugval heeft. Dit wijst op de grenzen van een hulpverlening gericht op “cure”. Een aanpak gericht op acceptatie is een verrijking van de bestaande, op verandering gerichte methoden. Bovendien biedt het handvaten aan patiënten in het leren omgaan met (chronische) klachten en met een blijvende kwetsbaarheid.

Effectiviteit van MBCT
Momenteel wordt MBCT bij diverse klachten en doelgroepen toegepast. MBCT is succesvol als terugvalpreventie methode bij recidiverende depressies. Er zijn verschillende niet-gecontroleerde studies en gevalsbesprekingen van mindfulness die de werkzaamheid laten zien bij diverse stoornissen. Gezien de nog jonge geschiedenis van MBCT is het begrijpelijk dat er nog weinig gerandomiseerde studies zijn die de effectiviteit van MBCT bewijzen.